Sustav za e-učenje u Pravosudnoj akademiji

Dekod je zajedno s Cognitom d.o.o. uspostavio sustav za e-učenje Pravosudne akademije koja je zamijenila trenutno rješenje za obuku korisnika te je povezana s postojećom internetskom stranicom Pravosudne akademije što zajedno čini cjelovit informacijski sustav za e-učenje.

Službenici Pravosudne akademije putem informacijskog sustava mogu pratiti cijeli proces edukacije. Pristup informacijskom sustavu imaju službenici Pravosudne akademije, voditelji edukacije i polaznici s određenim ulogama kroz definirane razine pristupa podacima. Službenici Pravosudne akademije mogu uređivati šifrarnike, upravljati procesima edukacije, aktivnostima, projektima, kreirati i uređivati tečajeve s pripadajućim nastavnim materijalima, upravljati postavkama Moodle platforme i imati evidenciju komunikacije s polaznicima. Voditelji edukacije imaju uvid u aktivnosti koje su mu dodijeljene, uvid i promjenu obrazovnih materijala na aktivnosti, pristup Moodle platformi radi upravljanja edukacijskim sadržajem, mogućnost kontaktiranja polaznika putem e-maila, izradu potpisnih lista, lista prisutnih i liste prijavljenih osoba, evidenciju prisutnosti osoba. Polaznik pak ima uvid u edukacijske aktivnosti, obrazovne materijale, pristup na Moodle platformu, pristup na funkcionalnost evaluacije aktivnosti kojoj je polaznik pridružen, uvid u interne obavijesti sustava koje se objavljuju od strane korisnika na strani Pravosudne akademije.