Razvoj sustava i programa e-učenja Ministarstva pravosuđa i uprave

Dekod je zajedno s Cognitom d.o.o. uspostavio sustav za e-učenje. Projekt je rezultirao kvalitetnim i interaktivnim programima e-učenja, usklađenim sa stupnjem obrazovanja za koji službenici polažu državni ispit. Projektom je osigurana dostupnost programa e-učenja svim polaznicima koji imaju obvezu polaganja državnoga ispita.

E-izobrazba odnosno e-učenje – pripreme za polaganje državnog ispita osigurava polaznicima interaktivno učenje, pruža osnovne informacije o sadržaju i načinu polaganja državnoga ispita, osigurava interaktivno učenje vezano za sadržaj predmeta ispitivanja (s konkretnim primjerima odredaba propisa/literature i sl., višemedijskim sadržajima, vježbama/zadatcima i sl.), omogućava vrednovanje odnosno provjere znanja polaznika nakon svakog dijela programa te omogućava evaluaciju programa od strane polaznika, kako bi se osiguralo kontinuirano unaprjeđenje programa izobrazbe. Program je osmišljen za polaznike koji imaju obvezu polaganja ispita I. razine, a posebno za polaznike koji imaju obvezu polaganja ispita II. razine od strane.

Informacijski sustav e-učenja je povezan s Registrom zaposlenih u javnom sektoru te omogućava prijavu službenika koji imaju obvezu polaganja državnog ispita na program e-učenja od strane nadležnog tijela te pohađanje programa e-učenja za pojedinu razinu državnoga ispita od strane prijavljenih službenika.