Ostalo u ponudi

Modul za booking
Mogućnost agencija da rezerviraju ulaznice za određeni događaj.
Prednost osiguravanja točnog termina za određeni događaj.

Godišnje pretplate
Mogućnost prodaje godišnjih pretplata za sportske, kulturne i glazbene događaje putem našeg sustava.

Tisak ulaznica po narudžbi
Naručite ulaznice sa vlastitim dizajnom za svoje potrebe bez obzira na količinu.

Prodaja suvenira
Mogućnost prodaje suvenira u našem web shopu.

Za više informacije obratite nam se na mail – prodaja@dekod.hr