Ostalo u ponudi

Modul za booking
Mogućnost agencija da rezerviraju ulaznice za određeni događaj.
Prednost osiguravanja točnog termina za određeni događaj.

Godišnje pretplate
Nudimo u našem sustavu mogućnost kupnje godišnjih pretplata za sportske, kulturne i glazbene događaje.

Tisak ulaznica po narudžbi
Nudimo mogućnost naručivanja Vaših ulaznica sa vašim dizajnom za vaše potrebe bez obzira na količinu.

Prodaja suvenira
Mogućnost prodaja suvenira u našem web shopu.

Za više informacije obratite nam se na mail – prodaja@dekod.hr