Lokalna blagajna

Lokalna prodaja (box office) podrazumijeva prodaju ulaznica na mjestu događaja.

Aplikacija za lokalnu blagajnu smještena je u cloudu a korisnik joj pristupa sa svojih lokanih računala (blagajni) .
Za ovaj oblik prodaje postavljamo računalnu infrastrukturu smještenu kod korisnika ( blagajne, pisače ulaznica i ostalo po potrebi), a možemo i osigurati vlastitu opremu u najam.

Postavljanje blagajne kod organizatora, omogućuje osobi koja radi na blagajni prodaju ulaznica, ispis pozivnica, gratis ulaznica.
Korisnik u ovom slučaju odabire dizajn ulaznica za ispis, prethodno usuglašen s tehničkim specifikacijama sustava za prodaju ulaznica.

Mogućnost angažmana Dekod djelatnika na mjestu događaja za prodaju ulaznica.