DW/BI konzalting

DEKOD u svom portfelju nudi i usluge skladištenja podataka (data warehousing) i poslovne inteligencije (business intelligence).

Ovdje ističemo dugogodišnju suradnju s Privrednom bankom Zagreb d.d. u sklopu koje pružamo navedene usluge i informatički podržavamo poslovne procese na razini Banke.