Projekt GAS – Dizajn, razvoj i implementacija sustava za podršku nadzoru Porezne uprave Republike Hrvatske

Glavni cilj ovog projekta je dizajn, razvoj i implementacija informacijskog sustava za podršku nadzoru, sukladno zakonskoj regulativi, potrebama korisnika, internacionalnim i nacionalnim zahtjevima, standardima i najboljim praksama.

Implementacija sustava će omogućiti PURH da poveća efikasnost planiranja, provođenja i praćenja nadzora i ostalih poslova Porezne uprave definiranih Zakonom o Poreznoj upravi.

Automatizacija procesa nadzora će osigurati uvjete za efikasnije provođenje nadzora. Nadzori će oduzimat manje vremena kako poreznim obveznicima tako i poreznim službenicima, a doći će i do unapređenja kvalitete nadzora, te vođenja spisa (predmeta) u digitalnom obliku.

Sustav GAS uklopit će se postojeću informacijsku infrastrukturu Porezne uprave prema donjoj slici. GAS će obuhvatiti segmente Podrška poslovanju i izvještaji te Podrška nadzoru.